Meny

Kontinuerliga torkar


I våra torkar kan du välja torkteknik, beroende på vattenhalt och partistorlek. Anttis kontinuerliga torkar är lika med hög kapacitet. Som alla våra torkar skapar den optimala förutsättningar. Då spannmålen vandrar från varmluftsbalk till våtluftsbalk under den kontinuerliga processen tillåts en högre torktemperatur och därmed en energisnål och effektiv torkning. Så när du ställer höga krav på kapacitet och kvalité ska du titta närmare på Anttis kontinuerliga torkar, det kommer att löna sig!

 

Enligt vår mening fanns inte den optimala lösningen för torkning, så vi skapade den.

 

Traditionell kontinuerlig torkning är inte alltid den optimala lösningen. Den fungerar bra vid stora volymer, men har begränsningar när det gäller höga vattenhalter och mindre partier. Det är just vid de här tillfällena som satstorkning kommer till sin fulla rätt. Länge har man tvingats välja mellan de här två lösningarna. På Antti har vi kombinerat dem.


Med Antti har du det bästa av två metoder till ditt förfogande !

 

Produktblad kontinuerligatorkar

PDF dokumentDatablad torkar

 

Kontinuerlig tork utomhus

Kontinuerlig tork utomhus

Kontinuerliga tork inomhus

Kontinuerliga tork inomhus

Kontinuerlig tork med kanalbrännare

Kontinuerlig tork med kanalbrännare

Tork inklädd

Tork inklädd