Meny

Styrskåp


Vi erbjuder skräddarsydda styrskåp anpassade för just dina behov. Skåpen kan erbjudas med mycket hög automatiseringsgrad. Det ger dig möjlighet att koncentrera dig på skördearbetet. Vi erbjuder styrsystem med funktioner som:


• Automatiskt intag
• Köfunktioner för fyllnads och tömningsdestinationer
• Torkprocess med helautomatisk satsskiftning
• Automatisk omflyttning vid kontinuerlig torkning

• Möjlighet att styra och ha koll på anläggningen via telefon


Oavsett vilken torkteknik du väljer kan vi ge dig mer tid på tröskan och mindre tid i torken.
Anläggningen kräver naturligtvis fortfarande tillsyn men du bestämmer när. Lägg till larm till din mobiltelefon vid driftsstörningar och du kan ha koll på anläggningen även i tröskan.

PLC styrs via flödeslayout och touchpanel.

 

PC – styrning

SVENSKA ANTTI AB kan erbjuda ett PC baserat visualiseringsprogram (SCADA) för att ytterligare förenkla handhavandet av din anläggning. I stället för touchpanel och flödeslayout på styrskåpet styrs anläggningen via en PC och det ger:


• Ännu enklare handhavande
• Enklare att överblicka även den största anläggningen
• Historik/Loggdata
• Underlättar vid en utbyggand av anläggningen
• Möjlighet till fjärruppkoppling, ger dig möjlighet att övervaka och styra anläggningen från hemdatorn och oss förutsättningar att kunna ge dig stöd och hjälp ännu snabbare.

PLC styrs via PC.