Meny

FOTEGÅRDEN

 

Nedan kan du följa hur ett av våra byggen av torkhus gick till. Det uppfördes till Fotegården AB och byggdes på Lommagården i Norra Härene strax söder om Lidköping 2018. Torkhuset består av totalt 13 fickor varav 7 fungerar som våtfickor i en självfallszon, i huset finns också en utlastningen som har en totalvolym på 270,6 m3 fördelat på 4 fickor.

För slutlagring finns två utomhussilos av fabrikatet Brock med en volym av 854 m3/st. Anläggningen sammanfogas med ett befintligt torkhus som kommer fungera som ytterligare lagringsutrymme.

  

Schaktning är påbörjad.

Innan grävning

 

Pålningen är färdig och grävningen är påbörjad.

Pålning klar och vi väntar på grävning.

 

Källaren börjar ta form. 

Uppställning av gjutformar samt armering av källarväggar.

 

Armering av plattan till silos armeras.

Armering Fotegården

 

Källarväggarna skall gjutas inom kort.

Armering Fotegården silo

 

Gropen lyfts på plats.

Iläggning av grop Fotegården

 

Återfyllning kring källare.

Återfyllning kring källare Fotegården

 

Gjutning av siloplatta.

Gjutning platta silos

 

Gjutning av platta hus.

Gjutning platta hus.

 

Rundsilos börjar byggas.

Start silobyggnation.

 

Betongväggar sätts på plats.

Betongväggar sätts på plats.

 

Konor sätts på plats.

Konor placeras på plats.

 

Bild från drönare.

Bild från drönare 5/5 2018.

 

Silos i fullhöjd.

Silos i fullhöjd.

 

Manöverrum byggs.

Manöverrum byggs.

 

Takplåt monteras.

Takplåt monteras

 

Taklyft från drönare.

Taklyft från drönare.

 

Taklyft från drönare.

Taklyft från drönare 2

 

Taklyft.

 Taklyft

 

Pannrum påbörjat.

Pannrum påbörjat

 

Rördragning ovanplan.

Rördragning ovanplan

 

Elevatortopp och 8-vägsfördelare på plats.

8-vägsfördelare på plats

 

Intag/utlastning.

Intag/utlastning.

 

Färdigt hus från silotopp.

Färdigt hus från silotopp.

 

Färdigt hus.

Färdigt hus.