Meny

FOTEGÅRDEN

 

Nedan kan du följa hur ett av våra byggen av torkhus gick till. Det uppfördes till Fotegården AB och byggdes på Lommagården i Norra Härene strax söder om Lidköping 2018. Torkhuset består av totalt 13 fickor varav 7 fungerar som våtfickor i en självfallszon, i huset finns också en utlastningen som har en totalvolym på 270,6 m3 fördelat på 4 fickor.

För slutlagring finns två utomhussilos av fabrikatet Brock med en volym av 854 m3/st. Anläggningen sammanfogas med ett befintligt torkhus som kommer fungera som ytterligare lagringsutrymme.

 

Färdigt hus.

Färdigt hus.

Färdigt hus från silotopp.

Färdigt hus från silotopp.

 

Intag/utlastning.

Intag/utlastning.

Elevatortopp och 8-vägsfördelare på plats.

8-vägsfördelare på plats

Rördragning ovanplan.

Rördragning ovanplan

Pannrum påbrjat.

Pannrum påbörjat

Taklyft.

Taklyft

Taklyft från drönare.

Taklyft från drönare 2

Taklyft från drönare.

Taklyft från drönare.

 

Takplåt monteras.

Takplåt monteras

Manöverrum byggs.

Manöverrum byggs.

Silos i fullhöjd.

Silos i fullhöjd.

 

Bild från drönare.

Bild från drönare 5/5 2018.

Konor sätts på plats.

Konor placeras på plats.

 

 

Betongväggar sätts på plats. 

Betongväggar sätts på plats.

                                               

Rundsilos börjar byggas.

Start silobyggnation.

Gjutning av platta hus.

Gjutning platta hus.

Gjutning av siloplatta.

Gjutning platta silos 

Återfyllning kring källare.

Återfyllning kring källare Fotegården

 

Gropen lyfts på plats.

Iläggning av grop Fotegården 

 

Källarväggarna skall gjutas inom kort.

Armering Fotegården silo

 

Armering av plattan till silos armeras.

Armering Fotegården

 

 

Källaren börjar ta form. 

Uppställning av gjutformar samt armering av källarväggar.

 

Pålningen är färdig och grävningen är påbörjad.

Pålning klar och vi väntar på grävning.

 

Schaktning är påbörjad.