Meny

 

Hej och välkommen till Kyrketorp Gård strax norr om Töreboda i Västra Götaland.

Här bygger Svenska Antti en torkanläggning med en lagringsvolym på 900 m3,

torken är på 34,9 m3 och värmekällan är en flispanna på ca, 650 kW.

Vi kommer följa bygget under hösten 2020.

 

Betongaväggar och portaler för utlastning lyfts på plats. 2020-09-17

Betongväggar sätts på plats.

 

 

Taket har börjat byggas på marken för att senare lyftas på plats. 2020-09-17

Takbygge

 

 

Gjutningarna är klara och inom kort kommer stommen börja byggas. 2020-09-07

Gjutningarna klara

 

 

 

Grävningen är färdig och källargolvet gjutet. 2020-08-15

Grävt för källare (Kyrketorp)